Privacyverklaring Holland Marketinghuis

In deze verklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Inleiding

Persoonsgegevens:
Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres.

Verwerken:
Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde zijn zoals een klant of leverancier, maar dit kan ook Holland Marketinghuis  (HMH) zijn.

Bewerker of subbewerker:
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Holland Marketinghuis of een derde partij die gegevens van HMH bewerkt of subbewerkt.

Hoe en wat voor gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij ook echt nodig hebben. Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk.

We hanteren hierbij de regels dat onze medewerkers mogen geen persoonsgegevens doorgeven en dat wij geen persoonsgegevens verkopen aan derden.

Welke vormen van verwerking passen wij toe?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en onze potentiële relaties. Dit doen wij om onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld te kunnen factureren, ons personeel uit te betalen, etc.

Wij zijn hierbij verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken?

Wij kunnen u altijd, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die HMH, als verantwoordelijke, over u verwerkt.

Vanzelfsprekend kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij HMH als u vindt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u vindt dat het niet nodig is dat uw gegevens zijn verwerkt.

HMH zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek gehoor tenzij haar dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard lichtten wij dat dan graag aan u toe.

Verwerkt HMH ook bijzondere persoonsgegevens?

Onder Bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Anders dan HMH hiertoe is gehouden door een wettelijke verplichting, verwerkt zij als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.

Tot slot

Holland Marketinghuis kan haar privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie kunt u hier terugvinden op onze website